Aktualności

Ogłaszamy konkurs na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. 

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem w załaczeniu.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 17 czerwca 2020, godz. 10:00.

 

 

W dniach 05 i 06 września rozpoczynamy rok szkolny 2020 / 2021

 

Wszystkie klasy - W pierwszym dniu nauki odbędzie się spotkanie z wychowawcą klasy - rodzice proszeni są o wejście do sal lekcyjnych razem z uczniami i wychowawcą klasy.

Każda z klas będzie miała możliwość spotkania się z wychowawcą klasy. Na spotkaniu odbędzie się podsumowanie roku szkolnego 2019 / 2020, w tym rozdanie świadectw szkolnych, dyplomów oraz nagród książkowych dla uczniów. Uczniowie ugoszczeni zostaną drobnym poczęstunkiem.

Klasy pierwsze SP rozpoczną zajęcia od pasowania na ucznia.

Po pasowaniu na ucznia odbędzie się spotkanie z wychowawcą klasy.

Godziny rozpczęcia dla poszczególnych klas zostaną udostępnione w późniejszym terminie.

 

Uwaga - w pierwszym tygodniu zajęć nie będzie lekcji!