Historia placówki

Szkolny Punkt Konsultacyjny w Limerick rozpoczął swoją działalność 6 stycznia 2007 roku.
Inicjatorką jej powstania była pani Dorota Wańdoch, która pierwsza dostrzegła potrzebę utworzenia szkoły na terenie Limerick szkoły, w której dzieci mogłyby uczyć się języka polskiego, geografii oraz historii Polski.
Przez pierwsze pół roku do szkoły uczęszczało 86 uczniów kształcących się pod bacznym okiem czworga nauczycieli.
Rok szkolny 2007/2008 ukończyło już 240-tu uczniów. Co roku liczba ta powiększała się.
W roku bieżącym roku będzie nas jeszcze więcej - w roku szkolnym 2016 - 2017 do szkoły uczęszczało będzie ok 500 uczniów.